Produktutvikling av sprøytestøpte plastdeler

Produktutvikling er en sentral fase for å skape et godt plastprodukt som har ønsket funksjon og kvalitet.

Pla-Mek har lang erfaring med å jobbe sammen med PU-avdelingene hos våre kunder. Deres kunnskap og ønsker for produktet kombineres med vår kompetanse og erfaring innen plastproduksjon. Sammen finner vi de optimale løsningene, der vi har fokus på hvordan produktet best kan produseres i ønsket kvalitet og til lavest mulig kostnad.

Produktinnovasjon av plastdeler

Pla-Mek har lang erfaring i å jobbe med produktinnovasjon, også på eksisterende produkter.

Det kan være forbedringer av selve produktet eller i måten det produseres på. Vi ser ofte at små endringer av et produkt kan gi både et bedre produkt, mer effektiv produksjon og sparte kostnader.

Løsninger for kostnadsreduksjon

Pla-Mek er opptatt av å komme så tidlig som mulig inn i utviklingen av et nytt plastprodukt.

Vi ser ofte at det er mye å hente på å ha både produkt- og produksjonskompetanse i en tidlig fase av utviklingsarbeidet. Det kan gjelde både form, valg av råstoff, funksjonalitet og produksjon. Vårt fokus er å bidra til å optimalisere produktet for produksjon, både i forhold til kvalitet og å finne løsninger som bidrar til kostnadsreduksjon. Vi forteller deg gjerne mer om noen av våre suksesshistorier!

Noen referanser:

Har vi løsninger du ikke har tenkt på?

Pla-Mek jakter hele tiden smarte måter å produsere på.

Det kan være bruk av flerkomponent støpeteknologi eller større grad av ferdigstillelse og montering i vår fabrikk. Begge er gode eksempler på hvordan vi kan skape en mer kostnadseffektiv produksjon for deg som kunde. Vi har lang erfaring med å vurdere hvordan både nye og eksisterende produkter kan produseres på en smartere og mer kostnadseffektiv måte. Prøv oss!

Gir merverdi

Det er viktig for oss at plastproduktet gir merverdi i sluttproduktet.

Vi søker hele tiden optimalisering av produkter og produksjon for å tilføre sluttproduktet merverdi, enten i form av funksjonalitet eller en mer prisgunstig måte å produsere på. Det preger hele vårt tankesett. Jo tidligere vi kommer inn i en prosess, jo bedre nytte kan du som produktutvikler eller produsent ha av vår kunnskap.

Er det noe du lurer på?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan gjøre dine plastprodukter enda bedre.

Bjarne Olav Velle

Salgssjef

+47 984 83 000

Kai Roger Bjørdal

Daglig leder

+47 926 67 286

Suveren på logistikk

Pla-Mek er lidenskapelig opptatt av god logistikk, både i vår egen fabrikk, men også hvordan vi kan tilrettelegge for at produkter produsert hos oss går mest mulig sømløst inn i produksjonen hos våre kunder. Som produsent til sterke merkevarer som Ekornes, Fjellpulken, Brunstad, og Vartdal Plast, er vi ekstremt opptatt av høy leveringspresisjon og lager tilpassede logistikkløsninger som er skreddersydd dine ønsker og behov.