Gode referanser

Pla-Mek har i flere tiår vært leverandør av sprøytestøpte tekniske deler til ledende norske bedrifter innenfor sine segmenter. En stor del av vår produksjon er til produsenter av møbler, bygg og trafikkløsninger.

Siste nyheter

VI UTVIDER KAPASITETEN

Fabrikksjef Bjarne Olav Velle markerer utbygginga ved å selv starte graving av det området som skal bygges ut. Når det er ferdig, kjem ei av Norges største sprøytestøpe maskiner på plass.

STORT MILJØPROSJEKT I SAMMEN MED KUNDE

Med støtte på 1 million kroner fra Handelens Miljøfond, starter Pla-Mek og Ekornes et stort prosjekt for å erstatte deler av plastmaterialer brukt i Stressless Dining serien, med resirkulert plast.

RESIRKULERTE PLASTPRODUKTER TIL VIK ØRSTA

Utstyr til sikring av tunneler lages nå av kortreist resirkulert plast fra norsk oppdretts- og fiskerinæring. For Vik Ørsta betyr det både økt bærekraft og økt konkurransekraft.

PLASTKOMPONENTER GIR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET

Pla-Mek produserer flere produkter for Vik Ørsta sine lysmaster. Et av disse er plasttoppen til Ørsta HE-fundamentet.

STOL-SUKSESS MED PLASTKOMPOSITT FRA PLA-MEK

Spisestuestolen Stressless® Dining fra Ekornes er godt mottatt i markedet. Stolen har bærende konstruksjoner i plastkompositt, produsert hos Pla-Mek

Sterkere satsing på konstruksjon og simulering

Pla-Mek satser sterkere på utvikling, konstruksjon og simulering. Det skjer i et samarbeid med Kalleland Tegning.

SAMARBEID FOR Å REDUSERE MILJØAVTRYKKET

Pla-Mek AS har vært industripartner til kunnskapssenteret Oslo Løa. Hovedfokuset til Oslo Løa er et bidrag til hvordan man kan ta bedre vare på havet. Som plastprodusent var det viktig for oss å bidra inn i prosjektet med produksjon i 100% resirkulert plast.

Åpenhetsloven og Redegjørelse

Pla-Mek AS er underlagt kravene i åpenhetsloven og er innstilt på å drive sin virksomhet i tråd med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, sikre etisk handel og ansvarlig næringsliv med det formål å bidra til en bærekraftig utvikling.

Arbeidet med redegjørelsen utarbeides med bakgrunn i Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. Juli 2022.  Med bakgrunn i §5 publiserer Pla-Mek aktsomhetsvurdering og ev. funn vil bli løpende publisert.

FOTAVTRYKK I HELE DISTRIBUSJONSKJEDEN

Fokus på helhetlig miljøinformasjon i et produkt blir stadig viktigere. Pla-Mek® er opptatt av å gjøre det enkelt for kundene å dokumentere sitt miljøavtrykk. Når vi ser mulighet til forbedring, tar vi kontakt med våre kunder. Vi har samarbeidet med Ekornes for å redusere fotavtrykket for spisestuestoler i Stressless® Dining kolleksjonen.

TILLIT OG ÅRELANGT SAMARBEID HAR GITT DE BESTE PRODUKTENE

Vik Ørsta og Pla-Mek® har vært i en relasjon siden Pla-Mek® ble etablert i 1991. Samarbeidet startet ved at Pla-Mek® overtok eksisterende produksjon for Vik Ørsta (den gang Ørsta Stålindustri). Vårt samarbeid har hele tiden vært tett og tillitsfullt.

PLA-MEK® ER FØRSTE INDUSTRIBEDRIFT SOM FÅR TILDELT SOLSIKKEPRISEN – FOR STOR MILJØ INNSATS

Solsikkeprisen er Sykkylven SV sin anerkjenning av noen som har vist en spesiell innsats for miljøet. Sykkylven SV deler hvert år ut Solsikke-prisen til organisasjoner, bedrifter eller personer som har gjort en ekstra innsats innen natur- og miljøvern i kommunen. I år ble prisen for første gang tildelt en industribedrift. Pla-Mek® er stolt over at vår miljøinnsats blir lagt merke til.

TILLIT OG ÅRELANGT SAMARBEID HAR GITT DE BESTE PRODUKTENE

Vik Ørsta og Pla-Mek® har vært i en relasjon siden Pla-Mek® ble etablert i 1991. Samarbeidet startet ved at Pla-Mek® overtok eksisterende produksjon for Vik Ørsta (den gang Ørsta Stålindustri). Vårt samarbeid har hele tiden vært tett og tillitsfullt.

Er det noe du lurer på?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan gjøre dine plastprodukter enda bedre.

Sonja Anita Øye

Markeds- og salgskoordinator

+47 47 64 65 40

Kai Roger Bjørdal

Daglig leder/Salg

+47 926 67 286

Suveren på logistikk

Pla-Mek er lidenskapelig opptatt av god logistikk, både i vår egen fabrikk, men også hvordan vi kan tilrettelegge for at produkter produsert hos oss går mest mulig sømløst inn i produksjonen hos våre kunder. Som produsent til sterke merkevarer som Ekornes, Fjellpulken, Brunstad, og Vartdal Plast, er vi ekstremt opptatt av høy leveringspresisjon og lager tilpassede logistikkløsninger som er skreddersydd dine ønsker og behov.