SPRØYTESTØPING AV PLAST

Automatisert plastproduksjon

Se våre tjenester

Sprøytestøping av plast

Sprøytestøping eller plaststøping er en produksjonsmetode som er svært velegnet for å lage tekniske plastdeler.

Utvid dine muligheter

– Hvordan kan plaststøping gi deg nye produksjonsmuligheter?

Hos Pla-Mek står sprøytestøpemaskinen i sentrum og kombineres med flerkomponent støp, roboter og emballasje i en komplett produksjonslinje. Vi kan også robotisere montering av flere deler som gir besparelsehos deg som kunde. Pla-Mek leter hele tiden etter løsninger som gir merverdi i produktet. Både hos oss og hvordan vi kan tilrettelegge for at produksjonen hos deg som kunde, blir mer effektiv og lønnsom. Målet er å gi deg som kunde produktet du ønsker, og gjerne litt mer enn du selv tenkte på.

MEST MODERNE INNEN SPRØYTESTØPING AV PLAST

Pla-Mek sin fabrikk i industribygda Sykkylven er en av landets mest moderne innenfor sprøytestøping av plast. Fabrikken har et stort antall moderne sprøytestøpemaskiner og utstrakt bruk av roboter. Det sikrer en optimal og kostnadseffektiv produksjon som preges av høy presisjon.

Gir merverdi

Det er viktig for oss at plastproduktet gir merverdi i sluttproduktet.

Vi søker hele tiden optimalisering av produkter og produksjon for å tilføre sluttproduktet merverdi, enten i form av funksjonalitet eller en mer prisgunstig måte å produsere på. Det preger hele vårt tankesett. Jo tidligere vi kommer inn i en prosess, jo bedre nytte kan du som produktutvikler eller produsent ha av vår kunnskap.

Produktinnovasjon av plastdeler

Pla-Mek har lang erfaring i å jobbe med produktinnovasjon, også på eksisterende produkter.

Det kan være forbedringer av selve produktet eller i måten det produseres på. Vi ser ofte at små endringer av et produkt kan gi både et bedre produkt, mer effektiv produksjon og sparte kostnader.

PRESISJON OG NØYAKTIGHET

Pla-Mek sin produksjon av sprøytestøpte plastprodukter preges av presisjon og nøyaktighet i alle ledd, fra konstruksjon og støpeform til produksjon og levering hos kunden.

STOR SPENNVIDDE

De sprøytestøpte produktene hos oss har stor spennvidde, både i størrelse, form og materialer. Felles for dem alle er at formverktøy, råstoff og produksjonsmetode er tilpasset hvert enkelt produkt.

Er det noe du lurer på?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan gjøre dine plastprodukter enda bedre.

Kai Roger Bjørdal

DAGLIG LEDER

+47 926 67 286

Bjarne Olav Velle

Salgssjef

+47 984 83 000