RESIRKULERTE PLASTPRODUKTER TIL VIK ØRSTA

Utstyr til sikring av tunneler lages nå av kortreist resirkulert plast fra norsk oppdretts- og fiskerinæring. For Vik Ørsta betyr det både økt bærekraft og økt konkurransekraft.

Salgsleder i Pla-Mek, Kai Roger Bjørdal, gleder seg over grønn satsing sammen med Vik Ørsta.

Pla-Mek har brukt resirkulert plast i sin produksjon i mange år og har opparbeidet en betydelig kompetanse i bruk av gjenvunnet råstoff. Bruk av resirkulert plast i produksjonen av injeksjonsrør til CT-bolt og andre tunnelsikringsprodukter for Vik Ørsta gir i år ny rekord for Pla-Mek i bruk av gjenvunnet plast.

 

Kortreist råstoff

– Plastmaterialet vi bruker i produksjonen for Vik Ørsta kommer fra tauverk fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Det er gjenvunnet i Trøndelag og er i høyeste grad kortreist, sier salgsleder i Pla-Mek, Kai Roger Bjørdal.

Råstoffet produseres av Norwegian Plastic Recycling AS på Ottersøy. De samler inn utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen samt tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen. Plastavfallet blir kvernet og levert som granulat som kan inngå som råvare i produksjonen av nye plastmaterialer.

 

Injeksjonsrørene til Vik Ørstas CT-bolt produseres nå av resirkulert plast fra fiske- og oppdrettsnæringen.


Oppkvernet plast fra oppdrettsmerder, fôrsekker, tauverk og blåser blir til nå til nye plastprodukter hos Pla-Mek i Sykkylven.

 

100 tonn

– For oss er det veldig kjekt å bidra til økt bærekraft, og at vi sammen med våre kunder kan bidra til å øke gjenbruken av plast. Med produksjon av grønne injeksjonsrør og andre produkter til Vik Ørsta regner vi med å bruke rundt 100 tonn gjenvunnet plast i løpet av dette året.

– Vi ser på dette som et gjennombrudd for en mer utstrakt bruk av gjenvunnet plastmateriale som råstoff for nye produkter. Ikke minst er det flott at plastprodukter som tauverk og annet kan bli til nye produkter i stedet for å bli gravd ned, sier Bjørdal.

 

Overrasket over resultatet

– Det er første gang vi bruker resirkulert plast, og vi er overrasket over det gode resultatet. Selv om produktene er produsert av resirkulert plastmateriale, er de ikke dårligere, men faktisk bedre. Vi har allerede levert et prøveparti til Nordøyvegen på Longva, og det fungerer helt perfekt, sier en entusiastisk avdelingsleder på avdeling berg i Vik Ørsta, Per Svein Krøvel.

– Vi er opptatt av at våre produkter skaper et minst mulig klimaavtrykk. Der kommer vi veldig godt ut fordi vi bruker kortreist stål fra Mo i Rana. Derfor passet det perfekt da Pla-Mek kom med forslag om å produsere injeksjonsrør og tilhørende produkter av kortreist resirkulert plastmateriale.

I løpet av året forventer Pla-Mek å bruke 100 tonn med gjenvunnet plast i sin produksjon.

 

Økende grønt fokus

Vik Ørstas nye grønne satsing på resirkulert plast ble presentert på Fjellsprengningskonferansen i Oslo i november. Den ble mottatt med stor interesse, men Krøvel kommer likevel med et lite hjertesukk.

– Vi skulle gjerne sett at entreprenørene tenkte enda mer grønt. Vi opplever veldig ofte at det kun er pris som gjelder. Fremover håper vi at miljø og bærekraft får et større fokus i kontrakter, slik at bedrifter som satser på bærekraft blir mer attraktive som leverandører. Når det er sagt, merker vi at etterspørselen etter dokumentasjon på miljø og bærekraft i anbudskonkurranser øker. Det er et godt tegn, sier Krøvel.

 

God match

– Vi setter stor pris på at Pla-Mek tenker innovativt og foreslår nye muligheter, også basert på miljø og bærekraft. Pla-Mek kjenner oss godt og forstår hvilke problemstillinger vi står overfor. Det gjør at de kan foreslå løsninger som styrker vår konkurransekraft. De er opptatt av at vi skal lykkes i våre markeder. Slikt blir det godt samarbeid og innovasjon av, sier Per Svein Krøvel.