Plastkomponenter gir bedre trafikksikkerhet

Pla-Mek sin plastkunnskap står sentralt i trafikksikkerhetsprodukter fra Vik Ørsta.

Pla-Mek produserer flere produkter for Vik Ørsta sine lysmaster. Et av disse er plasttoppen til Ørsta HE-fundamentet.

 – Det gode samarbeidet vi har med Pla-Mek gjør det mulig for oss å hele tiden videreutvikle produktene våre. Med Pla-Mek sin spesialkunnskap på plast og vår kunnskap med stål får vi laget produkt som fungerer akkurat slik de skal. Og det er jo helt essensielt når det er trafikksikkerheten langs vegen det er snakk om, sier produktsjef i Vik Ørsta, Geir Hovde.

Samarbeid på tvers av bransjer

– I Pla-Mek synes vi det betyr noe ekstra å vite hva produktet vi produserer skal brukes til, sier salgsleder Kai Roger Bjørdal.

– Vi som er kundekontakter forsøker å få mest mulig kunnskap om sluttproduktet, for så dele denne kunnskapen med våre kollegaer i produksjonen. I dette tilfellet handler det til slutt om trafikksikkerhet, som gjør at produktet føles ekstra viktig.

– Produktet sin konstruksjon er i dette tilfellet fremstilt av kunden selv. Vi bidrar med vår kunnskap om plastråstoff og løsninger tilpasset sprøytestøping. Slik samarbeider vi med alle våre kunder for å oppnå et best mulig produkt, og det er akkurat slik det har vært i samarbeidet med Vik Ørsta også, forteller Kai Roger.

Fundamentets funksjon

Det spesielle HE-fundamentet fungerer i et system sammen med en ettergivende lysmast, der HE står for Høyt Energiabsorberende. Dette systemet er laget for å fange mest mulig av energien ved en påkjørsel og bremse bilen. Målet er å stoppe bilen slik at den ikke utgjør noe skade for omgivelsene, uten å skade personene i bilen.

For at fundamentet skal ha den korrekte funksjonen, er øverste delen laget av plast i stedet for stål. Da gjør toppen i plast, i kombinasjon med lange bolter på fundamentet, at denne delen fungerer som et deformasjonselement. Fundamenttoppen i plast gir samtidig rett montasjehøgde og den hindrer uønskte masser å komme inn i fundamentet når det settes ned.

Viktige langs vegen

Dette er faktisk ikke første gang Pla-Mek er med på å levere produkter som gjør det å være på vegen tryggere. Sammen med bergsikringsavdelingen i Vik Ørsta er Pla-Mek også med på å levere plastkomponenter til sikringsbolter i tunneler.

– Selv om ingen av produktene vi har levert er synlige, siden de er under jorden og inne i fjellet, gir det likevel en god følelse å kjøre på strekninger som vi vet at Vik Ørsta har levert materiell til. Trygge veger er absolutt noe vi vil levere våre produkter til, avslutter Kai Roger.

 

Klikk her for mer informasjon om Vik Ørsta sine lysmaster.